Tallheds plantskola

Starpot

Beställ plantor

Historik

Gasol

Kontakta plantskolan

Om Tallheds plantskola

Tallheds Plantskola är en skogsplantskola som lagerför plantor för skogsplantering. Idag odlar vi ca 10 miljoner plantor per år, plantor som skall växa till våra framtida skogar. Dessa plantor räcker till nästan 5 000 hektar nya skogar. Vi odlar huvudsakligen tall och gran, men vi har även mindre mängder av andra trädslag. Plantorna säljs förutom till våra egna skogar, till delägare i Dalarnas Besparingsskogar samt till skogsbolag och privata skogsägare främst i mellersta Sverige

Fördelningen av trädslag är ca 84 % tall, 15 % gran och 1 % contorta.
Vi satsar på att ställa om plantskolan till en fossilfri uppvärmning. Inom de närmaste åren jobbar vi för att ta bort oljepannorna och värma upp plantskolan med pellets.

Vi har även lärk i mycket begränsad omfattning. Vid större partier måste man beställa minst ett år i förväg.

Beställ plantor

För att garantera att du får de exakta plantor du önskar, är det viktigt att du lägger din beställning i god tid. Vi rekommenderar att du beställer plantorna ett år i förväg. Detta gör att vi kan planera våra odlingar mer effektivt eftersom vi sår plantorna ett år innan de levereras till kunden.

Anläggningen

Idag finns på anläggningen:

  • 5 varmväxthus 16 x 100 m (8000 m2)
  • 2 säsongsväxthus 10 x 100 m
  • 14 friland 20 x 100 m (2,8 ha)
  • Såddhall/packhall
  • Frys med kapacitet att lagra 12 miljoner plantor
  • Vi har även en så kallad långnattsanläggning som vi använder för att få stopp på tillväxten så att plantorna inte ska bli för långa.

Fröförsörjning

Orsa Besparingsskog är delägare i sju fröplantager. Bakgrunden är att vi vill ha bra frön från gran och tall. Fröplantagerna har byggts i omgångar sedan 1940-talet i Sverige. Det tar 15 – 20 år innan en plantage når tillräcklig storlek för att vara värd att skörda.

För tallfrö är vi självförsörjande, förutom för det allra härdigaste fröet som vi köper. Beträffande granfrö är vi delägare i fröplantager som ännu ej börjat producera. För närvarande köper vi vårt behov av granfrö. Sedan några år tillbaka köps enbart plantagefrö för plantskolans behov.

Vill du besöka ett fröplantage är Sollerön det som ligger närmast. Den bästa tiden att åka dit är på våren.

Gasolpåfyllning

Vi fyller på Gasol i godkända flaskor och tuber.

Alla P tuber:
P6, PA6, P11, PA11, P19, P45, PC5, PC10.

Små blå flaskor:
B 2000, B 2006, B 2012.

Och även H11 och M16 tuber

Alla priser gäller endast för Gasol inkl moms. SEK.

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

H11 = 11 kg 470:-

Succéplantan Starpot

På Tallheds Plantskola odlar vi plantor lämpliga för plantering i Dalarna, södra Hälsingland och södra Jämtland. Vi kan även odla plantor för övriga delar av landet, men behöver i så fall för 1-åriga plantor beställning året innan plantorna önskas levererade så att vi kan så in önskade provenienser.

Våra Starpotplantor har ett väl utvecklat rotsystem som ger en snabb plantetablering och stabila föryngringar. Att välja oss som plantleverantör innebär att du får plantor av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Vår produkt – succéplantan Starpot

Bra och växtkraftiga plantor är grunden för ett lyckat odlingsresultat. Vi använder oss av Starpot, ett odlingssystem som har väckt stor internationell uppmärksamhet och idag är det ledande odlingssystemet i Sverige. Plantorna odlas i stjärnformade krukor med vertikala luftspalter. Krukorna är koniska och sitter isär så att man får en luftcirkulation runt dem.  Idén med konstruktionen av odlingsbehållaren är att då en rotspets träffar luft slutar den växa och bildar en tillväxtpunkt. Nästa rotspets börjar växa och så småningom får man en torvklump genomvävd av rottrådar med aktiva spetsar och utan rotdeformationer.

Starpot ger en snabb tillväxtstart och stabila plantor som i framtiden bättre klarar snö och vind. Genom att odlingssystemet är relativt glest får man även robusta skott, friska barr och allmänt vitala plantor. Starpotsystemet tilldelades 1997 års Guldyxa för bästa skogsuppfinning.

Vårt sortiment

Tall
1-åriga plantor, både dubbel- och enkelbarr.

Gran
1-åriga plantor.


Contorta
1-åriga plantor.


Sibirisk lärk
1-åriga plantor (finns i begränsat antal).

Övriga trädslag
Kontakta Tallheds Plantskola om du har önskemål om ytterligare trädslag. I mån av möjlighet hjälper vi gärna till att förmedla plantor i enlighet med dina önskemål. Du kan också beställa direkt via www.masurplantor.se.

Beställning av plantor

Beställ plantorna i god tid för att säkerställa att du får precis de plantor du önskar. Beställ 1 år i förväg, då kan vi bättre planera våra odlingar. Vi sår nämligen in plantorna 1 år innan de säljs till kund.

Som en service för våra kunder lånar vi kostnadsfritt ut planteringsrör och planteringskorgar. Boka rör och korgar vid beställning. Vissa perioder har vi stor efterfrågan på rör och korgar, boka i god tid! Samtliga våra plantor är packade i kartong för att underlätta din hantering.

Behöver du råd om plantor eller plantering, fråga gärna oss på Tallheds Plantskola. Se även våra Tips & Råd.

Vårplantering

Beställda frysta plantor ska hämtas ut för 1 juli. Om du vill ha upptinade plantor ska du höra av dig till plantskolan minst sju arbetsdagar före. Det går även att hämta plantor med kort varsel men då är det fryst material.

Höstplantering

Plantor för höstplantering levereras från v.32 och fram till mitten på oktober. Plantor för höstplantering kan beställas 2-3 dagar före avhämtning. Större kvantiteter beställs minst 5 arbetsdagar före leveransdatum.

Historik

Tallheds Plantskola anlades av Orsa Besparingsskog år 1958. All odling skedde då ute på friland. Den ursprungliga odlingsarealen var 8 hektar och man producerade som mest 2 miljoner plantor per år. Då för tiden hade plantskolan ett 50-tal säsongsanställda, företrädesvis damer. Plantorna var vanligtvis 4 år innan de sattes ut i skogen.

Från år 1972 skedde en övergång till att odla täckrotsplantor. Det innebär att plantorna odlas i substrat, vanligtvis torv, som omsluter rötterna från sådd i plantskolan till plantering i skogen. Odlingen var som mest 5,5 miljoner plantor i 12 ouppvärmda säsongsväxthus.

Nästa steg kom år 1986 då vi övergick till att odla flexipotplantor i uppvärmda växthus. Än idag finns 4 sådana växthus kvar, dock har vi bytt styrutrustning och kan i dag styra och kontrollera odlingen på ett mycket säkrare sätt.
Sedan år 2003 odlas alla våra plantor i ett så kallat öppet odlingssystem. Det odlingssystem vi på Tallheds plantskola valt heter Starpot, ett beprövat system som funnits sedan slutet av 90-talet.

Från år 2007 har vi kompletterat vår odlingskapacitet med två moderna säsongsväxthus som kan nyttjas för odling, som frostskydd och för invintring.

Kontakt Tallheds plantskola

Följ E45 norrut förbi Orsa mot Sveg. 5 km norr om Orsa svänger du av höger mot Orsa Flygfält, väg 296, och följer skyltningen mot Orsa Flygfält och Orsa Besparingsskog.

Adress: Flygfältsvägen 19, 794 90 Orsa

Öppettider

Måndag – fredag 07.00-15.30.
Stängt för frukost 09.00-09.30
Stängt för lunch 13.00-13.30

Kort- eller swishbetalning