Fiske

Fiskevattnen på Besparingsskogens mark förvaltas av Orsa Besparingsskogs fiskevårdsområdesförening. Föreningen grundades 1992 och erbjuder ett 100-tal sjöar och tjärnar med en areal av cirka 1500 hektar. Här finns fiske för de flesta; stå på en brygga i närheten av din hyrda stuga, meta i en bäck, besök vårt put-and-take-område eller fiska från båt. Det finns också en handikappsanpassad långbrygga i Tallsjön, samt pimpelfiske på vintern.

Fiskekort och fiskeregler

Fiskekortsförsäljning sker via iFiske online eller hos Orsa Fiskecenter. Fiskekort kan även lösas hos Jordägarkontoret under ordinarie öppettider. Fiskeregler och tillgängliga vatten finns på IFiske.

Kontakt: