Anmälan till jordägarstämma 15 maj 2024

Här anmäler du dig till Jordägarstämman den 15 maj 2024.

Plats: Orsa Hembygdsgård

Tid: 18.00

  Är ni flera delägare på fastigheten?
  JaNej

  Finns det fullmakt för fastigheten?
  JaNej

  Om ja, finns fullmakten hos Orsa Besparingsskog?
  JaNej

  Har du fullmakt för någon/några annan/andra?
  JaNej

  Om ja, finns fullmakten hos Orsa Besparingsskog?
  JaNej